Ankara Rize Dernekleri Federasyonu

Sivil Toplum Araştırmaları değerlendirme toplantısına katıldık

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesinin düzenlediği Sivil Toplum Araştırmaları (Dijitalleşme) kapsamındaki değerlendirme toplantısına RİDEF olarak Genel Başkanımız Muammer BOSTAN, Genel Sekreterimiz Süleyman Gürkan OFLU ve Genel Saymanımız Arif Semih KÖSE ile katıldık.