Ankara Rize Dernekleri Federasyonu

RİZE DERNEKLERİ FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

RİZE DERNEKLERİ FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Rize Dernekleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu 23 Ekim 2021 Cumartesi saat 12:00’da Atatürk Bulvarı No: 18 Ankara Kent  Konseyi Hizmet Binası Altındağ/Ankara adresinde aşağıdaki gündemle toplanılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 31 Ekim 2021 Pazar günü saat 12:00’de aynı adreste ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılması ve  İlanın delegelere Rize Dernekleri Federasyonu’nun web adresi üzerinden duyurulmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM :

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Heyeti Seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının İbrası
 6. Mali Raporların Okunması
 7. Mali Raporların İbrası
 8. Denetim Kurulu Raporlarının Okunması
 9. Denetim Kurulu Raporlarının İbrası
 10. 2021-2024 yılı Tahmini Bütçenin Okunması
 11. 2021-2024 yılı Tahmini Bütçenin Oylanması
 12. Tüzüğün 7.Maddesinin d-) bendi ile 12.maddenin değiştirilmesi için görüşmeye açılması ve oylanması
 13. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunun Seçimi,
 14. İktisadi İşletmeye Yönetim Kurulu atanması için Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi
 15. Dilek ve Temenniler
 16. Kapanış