Ankara Rize Dernekleri Federasyonu

Prof.Dr. Serap YANGIN BUYURGAN

1962 yılında Rize/Pazar’da dünyaya geldi. 1984 yılında Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. 1985-1997 yılları arasında on iki yıl orta dereceli okullarda resim-iş öğretmeni olarak görev yaptı. 1990-1997 yılları arasında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde kuruluşundan itibaren 7 yıl çalıştı; Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nin ilk müfredat programlarının hazırlanmasında görev aldı. 1992 yılında G.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını, 1996 yılında da Doktorasını tamamladı. 1997 yılında Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi Dr. olarak göreve başladı. 2001 yılında aynı kurumda Yrd. Doçentliğe atandı; 2005 yılında Resim/Resim-İş Eğitimi alanında Doçent oldu. 2010 yılında Profesörlüğe atandı. 2013-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2015 (Haziran) yılında aynı kurumdan emekli oldu. 2015 (Haziran) yılında Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü’nde Prof. Dr. olarak göreve başladı.

Sanat, sanat eğitimi, müzede eğitim, çocuk resmi ve Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında çeşitli hakemli dergilerde makaleleri yayımlandı; bu konularda seminer ve konferanslar verdi; ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve çalıştaylara katıldı; düzenleme ve yürütme kurullarında görev aldı. TÜBİTAK ULAKBİM‘den Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü ve Gazi Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü aldı (2009).  Başkent Üniversitesi‘nde, 01 Ekim 2015-30 Eylül 2016, 01 Ekim 2016-30 Eylül 2017, 01 Ekim 2017-30 Eylül 2018 ve 01 Ekim 2018-30 Eylül 2019 Dönemlerinde Akademik Performans Ödülü aldı; Elsevier-PURE online performans veri tabanında yer alması uygun görülen araştırmacı olarak seçildi (Temmuz 2017). Sanat eğitimi ve öğretimi (eğitimin her kademesine yönelik yöntem ve tekniklerle), Müze eğitimi ve uygulamaları ve editörlüğünü yaptığı Müzede eğitim öğrenme ortamı olarak müzeler başlıklı yayımlanmış kitapları vardır. Eserleri çeşitli kurum ve kuruluşlarda, müzelerde bulunmaktadır. Sanatsal çalışmalarını atölyesinde sürdüren sanatçı eğitimci, altı kişisel sergi açtı; yurt içi ve yurt dışında çeşitli karma sergilere, sanat festivallerine katıldı. Halen, Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır.